PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/10

E.Kislych-Šochienės nuotr. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir Ukrainiečių pasaulinio kongreso (UPK) prezidentas Eugene Czolij.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Berlyne pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Ukrainiečių pasauliniu kongresu

Šių metų spalio 22 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) Berlyne, Ukrainos Respublikos ambasadoje, iškilmingai pasirašė su Ukrainiečių pasauliniu kongresu (UPK) tarpusavio supratimo memorandumą, kuriame numatė pagrindines tarpusavio bendradarbiavimo gaires. Pasirašant memorandumą dalyvavo abiejų tautų išeivijos organizacijų vadovai bei išeivijos atstovai ir abiejų valstybių diplomatinio korpuso darbuotojai.

„Labai džiaugiuosi šiuo susitarimu ir rimtu nusiteikimu išplėsti PLB veiklą bendradarbiaujant su kitomis bendrus geopolitinius interesus turinčiomis bendruomenėmis. Jūsų pasirinkimas tokį susitarimą pirmiausia pasirašyti su ukrainiečiais yra labai svarbus ir simboliškas. Tikiuosi, kad ateityje šis susitarimas peraugs į konkrečias bei prasmingas PLB ir UPK vietų bendruomenių veiklas. Tai yra istorinė diena PLB ir bendrai Lietuvos diasporos politikai“, – sakė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas.

„Nors tarpusavio supratimo memorandumai ir nėra teisiškai įpareigojantys dokumentai bei neneša jokių teisinių pasekmių juos pasirašiusioms pusėms, mes labai džiaugėmės, kad po gana ilgo bei sudėtingo kelio šis dokumentas pasirašytas ir jis atkartoja PLB XVI Seime priimtos direktyvos dvasią! PLB išaugo bei subrendo pradėti platesnį, tarptautinį bendradarbiavimą. Mums didelė garbė būti savotiškais pradininkais, sakyčiau, švyturiais šiame diasporų tarptautinio bendradarbiavimo kelyje. Lietuvai kaip niekada reikalingi patikimi partneriai ir draugai. Abi šalys sutarė dėl joms svarbių klausimų puoselėjimo bei palaikymo. Tačiau noriu pabrėžti, jog PLB prioritetai išlieka nepakitę – tai Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje bei lietuvybės puoselėjimas. Galėčiau, perfrazuodama N. Armstrongo žodžius, pasakyti, kad tai mažas žingsnis bendruomenei, tačiau didžiulis žingsnis visai išeivijos politikai“, – sakė PLB Valdybos pirmininkė Dalia Henke.

Ukrainiečių pasaulinis kongresas yra per 20 mln. pasaulyje gyvenančių ukrainiečių vienijanti, Jungtinių Tautų Organizacijoje bei Europos Taryboje aktyviai veikianti visuomeninė organizacija, kurios tikslas – klestinti tėvynė.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija rinkosi į posėdžius

Spalio 9–12 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis, Rimvydas Baltaduonis (Komisijos pirmininkas nuo PLB), Jūratė Caspersen, Alvija Černiauskaitė, Rolandas Žalnierius, Vaidas Matulaitis, Vladas Oleinikovas dalyvavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiuose.

Komisija priėmė 8 rezoliucijas:

„Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“;

„Dėl pasaulio lietuvių balsavimo organizavimo rinkimuose“;

„Dėl atskiros rinkimų apygardos sudarymo“;

„Dėl diasporos vaidmens pristatymo bendrojo ugdymo programoje“;

„Dėl programos „Globali Lietuva“ ateities vizijos“;

„Dėl pasirengimo 2019 m. minėti pasaulio lietuvių metus“;

„Dėl sveikatos stiprinimo politikos ir sveikos gyvensenos idėjų sklaidos“;

„Dėl priešiškos propagandos ir kibernetinių atakų užkardymo ir redagavimo priemonių veiksmų plano ir jo įgyvendinimo“.

Į kitą posėdžių sesiją Seimo ir PLB komisija planuoja susirinkti 2019 metų balandžio mėnesį.

Plačiau apie Komisijos darbą žiūrėkite spaudos konferencijos vaizdo įraše: 

 

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai Suvalkų krašte

Punske, kuriame gyvena net 80 procentų lietuvių, komisijos delegacija bendravo su Kovo 11-osios licėjaus, Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos bei gimnazijos mokytojais, kultūros darbuotojais bei visuomeninių organizacijų atstovais, Delegacijos narius ypač žavėjo įvairialypė Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos veikla, susijusi su senosios lietuvių kultūros puoselėjimu ir lietuvybės išlaikymu. Jau dvidešimt metų draugija ir jos pirmininkė, etnologė, mokytoja Aldona Vaicekauskienė visuomeniškai rūpinasi keturiais folkloro ansambliais, rengia kalendorines šventes, gaivina lietuviškus papročius, rūpinasi „Senosios klebonijos“ muziejaus eksponatais, organizuoja parodas, priima lankytojus. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke už ilgametį nuoširdų darbą puoselėjant lietuvišką tapatybę, kultūrą, tradicinius amatus įteikė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės padėką Punsko krašto šviesuolei Aldonai Vaicekauskienei. 

Jolitos Šedauskienės nuotr.

Plačiau:

Nuotr. iš kairės: Rolandas Žalnierius, Vaidas Matulaitis, Alvija Černiauskaitė, Vida Bandis, Dalia Henke, Rimvydas Baltaduonis, Jūratė Caspersen, Vladas Oleinikovas

Posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Spalio 8 d. PLB valdybos nariai posėdžiavo PLB atstovybėje Vilniuje. Valdyba didelį dėmesį skyrė Pasaulio lietuvių metų paminėjimui, renginiams. 

Valdyba nutarė 2019 metais surengti mokslo ir kūrybos simpoziumą (Ateities Lietuva – įžvalgos Lietuvai), kuriame bus svarstomi emigracijos, švietimo, socialiniais ir kt. klausimai Taip pat – išleisti knygos „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003“ tęsinį, surengti Lietuvoje Pasaulio lietuvių metams skirtą renginį „Pasaulio lietuvių apdovanojimai“, kurio metu būtų apdovanoti užsienio lietuviai, savo veikla prisidėję ir prisidedantys prie Lietuvos gerovės kūrimo, jos vardo garsinimo.

Posėdyje PLJS pirmininkas Vladas Oleinikovas pateikė Valdybai informaciją apie susidariusią situaciją dėl asociacijos „Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“. Valdyba svarstė ir priėmė viešą pareiškimą „Dėl asociacijos „Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“.

Posėdyje Valdyba patvirtino PLB pilietinei iniciatyvai koordinuoti įsteigtos specialiosios komisijos „DABAR 2019“ sudėtį. Komisijos pirmininku išrinktas Rimvydas Baltaduonis. 2018 m. liepos mėn. buvo paskelbta PLB pilietinė iniciatyva „Mūsų metas #DABAR" (DABAR = dalyvauti ir aktyviai balsuoti ateinančiuose rinkimuose, sutrumpintai – DABAR 2019).

Taip pat rugsėjo 15 dienos posėdyje, vykusiame elektroniniu paštu, Valdyba nutarė tęsti žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidybą 2019 metais, išleidžiant 10 numerių per metus. 

 

Susitikimai su kandidatais į LR Prezidentus

PLB valdybos nariai ir Seimo ir PLB komisijos atstovai nuo PLB susitiko su dviem kandidatais į Lietuvos Respublikos prezidento postą: Gitanu Nausėda ir Ingrida Šimonyte. Pasaulio lietuviams rūpėjo kandidatų pozicijos Valstybės sąveikos su diaspora, pilietybės išsaugojimo klausimais, kandidatų vertybiniai prioritetai ir požiūris į aktualius politinius procesus. Susitikimų su kitais kandidatais į LR prezidento postą ciklą ketinama tęsti ir toliau

Vizitas Vytauto Didžiojo universitete

Spalio 5 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Susitikimo metu su VDU  rektoriumi prof. Juozu Augučiu, VDU Integruotos komunikacijos vadove Inga Žurkuviene ir VDU Pasaulio lietuvių universiteto koordinatore Ingrida Celešiūte buvo kalbama apie  bendradarbiavimo galimybes organizuojant Pasaulio lietuvių metams skirtą mokslo ir kūrybos simpoziumą. 

PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Italijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavime

Spalio 12–13 dienomis Florencijoje vyko Italijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas, kurio tema – „Tinklų tarp Lietuvos ir Italijos kūrimas“. Suvažiavime buvo aptarti lietuvių ir italų istoriniai ir kultūriniai ryšiai, kalbėta, kaip stiprinti ryšius, užmezgant naujus abiejų šalių kontaktus. Į suvažiavimo programą buvo įtrauktas ir „Aktualijų forumas – kurkime kartu modernią Lietuvą čia“. Suvažiavime dalyvavo ir pranešimą apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą perskaitė PLB pirmininkė Dalia Henke.

Pilietybė Lietuvai – laikas keistis

PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis: Pakaks! Nustokite išeiviją plūsti išdavikais, pinigų vergais, pabėgėliais ir globalistais. Tai neracionalu ir nebrandu. Šimtatūkstantinė ir nepaliaujama emigracija yra faktas. Gelžbetoninis realybės mūras. Jis nesugrius nuo to, kad jį įžeidinėjate, niekinate ir spjaudotės tulžimi. Atvirkščiai, kuo daugiau bjaurasties pilsite, tuo daugiau savo pusbrolių, sūnų, dukterų ir vaikystės draugų nuleisite į pasaulio kriauklę. Laikas keisti požiūrį iš esmės.

Plačiau:

Lietuvos šimtmečio proga išleistas pašto ženklas pristatytas Urugvajuje

PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas kartu su Urugvajaus Lietuvių Bendruomenės nariais spalio 11 dieną dalyvavo Urugvajaus užsienio reikalų ministerijoje surengtame oficialiame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirto pašto ženklo, kurį sukūrė Urugvajaus lietuvis Gabrielis Uljevas, pristatyme.

Valstybės parama užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis spalio 12 dieną dalyvavo Valstybiniame studijų fonde vykusiame Valstybės paramos užsienio lietuviams komisijos posėdyje. Komisijos sprendimu užsienio lietuvio stipendijos rudens semestrą skirtos 144 užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jiems numatyta išmokėti 88,2 tūkst. eurų. Vienkartinės socialinės išmokos skirtos 26 studentams. Šioms išmokoms numatyta 5,7 tūkst. eurų. Rudens semestrą sulaukta prašymų iš 24 valstybių piliečių. Daugiausia prašymų – net 42 – pateikė studentai iš Lenkijos, 26 prašymai gauti iš Rusijos, 17 prašymų – iš Baltarusijos. Prašymus teikė ne tik studentai iš kaimyninių šalių, bet ir iš Kazachstano, Kanados, JAV, Izraelio, Venesuelos, Brazilijos.

Lietuvių kilmės jaunimas iš Rusijos ir Baltarusijos lankėsi PLB atstovybėje

Spalio 19 d. PLB atstovybėje lankėsi lietuvių kilmės jaunimas iš Rusijos ir Baltarusijos, atvykęs į jau antrus metus iš eilės Užsienio reikalų ministerijos rengiamą renginį. Seminaro tikslas – supažindinti jaunuolius su Lietuva, įtraukti į įdomias diskusijas, padėti plėsti bendraminčių ratą. Siekiama, kad grįžęs atgal į savo gyvenamąsias šalis lietuvių kilmės jaunimas įsitrauktų į lietuvių bendruomenės veiklą, steigtų naujas ar atkurtų aktyvios veiklos nevykdančias lietuvių jaunimo organizacijas.

Alikantės provincijos lietuvių šventėje

Spalio 27 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Alikantės provincijos lietuvių bendruomenės šventėje, į kurią susirinko per 200 lietuvių su šeimomis. Alikantės lietuviai minėjo antrąsias savo veiklos metines. Veiklą pradėjo ir pirmoji Alikantės lituanistinė mokykla.

Nuotr. iš kairės: Tadas Kubilius, LKF gen. sekretorius Mindaugas Špokas, LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas ir ŠALFASS pirmininkas, PLB Sporto komisijos vadovas Laurynas R.Misevičius.

15-asis Lietuvos ambasadoriaus krepšinio taurės turnyras

Spalio 20 d. Vašingtone vykusiame 15-ajame Lietuvos ambasadoriaus krepšinio taurės turnyre dalyvavo ir krepšininkus bei varžybų svečius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sporto komisijos pirmininkas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas Laurynas R. Misevičius, dalyvavęs visuose 15-oje analogiškų turnyrų.

Plačiau:

Turnyno akimirkos. LR ambasados nuotr.

PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas Martyno Starkaus dokumentiniame filme „Mulai“

Lapkričio 30-ąją šalies kino teatruose pasirodys Martyno Starkaus dokumentinis filmas „Mulai“. Jame pasakojama apie tris skirtingus lietuvius, kuriuos sieja bendras likimas – visi trys buvo sučiupti su kokainu ir ilgam sėdo į Peru kalėjimus. PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas, aktyvus judėjimo prieš prekybą žmonėmis narys, padėjo kuriant filmą.

Plačiau:

Martyno Starkaus nuotr./Prelatas Edmundas Putrimas

Seminaras užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojams

PLB švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė dalyvavo spalio 10–11 dienomis Vilniuje vykusiame Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminare. Į dviejų dienų seminarą atvyko 24 mokytojai iš Rusijos (Altajaus, Krasnojarsko, Irkutsko, Buriatijos, Karaliaučiaus), Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyklų.

 

Seminaro medžiaga:

PLB Švietimo komisijos informacija:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite