PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 4

PLB valdybos posėdis Vilniuje

Balandžio 10 dieną Vilniuje, PLB atstovybėje posėdžiavo PLB valdyba. Posėdyje dalyvavo net 9 Valdybos nariai iš 12. Posėdyje buvo kalbama apie pasirengimą būsimiems Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos ir Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiams, diskutuota apie artėjantį referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, svarstyta PLB ir PLJS lyderių suvažiavimo programa, aptarti kiti klausimai. 

Seime posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Balandžio 9–12 dienomis Seime posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. 

Komisijos posėdžių darbotvarkėje – įsibėgėjusių Pasaulio lietuvių metų, Lietuvių Chartos jubiliejaus, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimo, nuolat užsienyje gyvenančių vaikų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, teisių apsaugos, šiuolaikinės prekybos žmonėmis, Lietuvos įvaizdžio pasaulyje bei programos „Globali Lietuva“ tęstinumo klausimai.

Neabejotinai svarbiausias klausimas posėdžių darbotvarkėje – referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. „Būkime vieningi, susitelkime ir ateikime balsuoti“, – sako komisijos pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis iš Vašingtono (JAV) ir pabrėžia, – „nežinome, ar dar kada nors mums pasitaikys antra tokia galimybė tarti savo žodį dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, priėmus kitos valstybės pilietybę.“

Į komisijos posėdžius kviečiami Seimo nariai, įvairių institucijų bei įstaigų atstovai, mokslininkai ir ekspertai.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Plačiau apie Komisijos posėdžiuose svarstytus klausimus skaitykite dr. Daivos Tamošaitytės straipsnyje „Lietuvių Chartos ir Antano Smetonos siekiai – panašūs“

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija priėmė 9 rezoliucijas

„Dėl Pasaulio lietuvių metų“

„Dėl nuolat užsienio šalyse gyvenančių vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, teisių apsaugos“

„Dėl valstybės prevencinės veiklos kovojant su šiuolaikine vergove ir prekyba žmonėmis“

„Dėl programos „Globali Lietuva“

„Dėl Lietuvos įvaizdžio pasaulyje“

„Dėl pasaulio lietuvių balsavimo organizavimo ateities rinkimuose“

„Dėl Lietuvio paso“

„Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“

„Dėl Pasaulio lietuvių, Lietuvių Chartos jubiliejaus ir Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų“

Bendras Vyriausybės ir Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis

Balandžio 11 d. LR Vyriausybės rūmuose vyko bendras Vyriausybės ir Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriame buvo aptartas pasirengimas referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, taip pat kalbėta apie Pasaulio lietuvių metus. Įžanginėje dalyje posėdžio dalyvius pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Į šį posėdį Ministro Pirmininko iniciatyva pakviesti dalyvauti visi septynioliktosios LR Vyriausybės nariai

Ministras Pirmininkas visus pasveikino su artėjančiu Lietuvių Chartos 70-uoju jubiliejumi. Vyriausybės vadovas pasaulio lietuviams padėkojo už pastangas stiprinant lietuvybę, kovojant už okupacijos nepripažinimą, už aktyvų indėlį užtikrinant sėkmingą šiuolaikinės demokratinės Lietuvos valstybės raidą. Pasaulio lietuvių metai – gera galimybė priminti ir prisiminti, padėkoti, o iškiliausius – apdovanoti už didelius darbus vardan Lietuvos.

Posėdžio metu buvo pristatyta su referendumu susijusi informacija, taip pat ir vizualinė medžiaga skelbiama interneto puslapyje pilietybesvarbu.lt.

Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Pasaulinės kultūros dienos minėjimas

Balandžio 15 d. Seime vyko renginiai, skirti Pasaulinei kultūros dienai paminėti. Nepriklausomybės aikštėje buvo iškelta Taikos vėliava. Seime vyko tarptautinė konferencija „Grožio suvokimo ugdymo reikšmė kultūrai.“ Vėliavos pakėlimo ceremonijoje kalbėjo ir pranešimą konferencijoje perskaitė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen (nuotraukoje).

2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15 d. paskelbta Kultūros diena. Ši diena pasirinkta todėl, kad 1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone Amerikos žemyno 21 šalis ratifikavo Rericho paktą – sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu. Jos simboliu pasirinkta Taikos vėliava – rubino spalvos žiedas, juosiantis tris rubino spalvos skritulius baltame fone. Tai meno, mokslo ir religijos simbolis.

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. – O. Posaškova)

Diskusijos dėl pilietybės išsaugojimo referendumo:

Balandžio 17 d. LRT televizijoje vyko speciali laida - diskusija dėl pilietybės išsaugojimo referendumo. Laidoje dalyvavo: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narys Arūnas Pemkus, Seimo nariai, LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo iniciatoriai Kęstutis Mažeika ir Antanas Vinkus. Priešingoje barikadų pusėje: Baltijos instituto referendumo oponentų grupės nariai Antanas Andziulis, Saulius Arlauskas ir judėjimo „Lietuva yra čia“ nariai – Gintaras Songaila ir Algimantas Sabaliauskas. Ved. Nemira Pumprickaitė.

Laidos įrašas:

Balandžio 13 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Ritos Miliūtės vedamoje laidoje LRT „Teisė žinoti“. Diskusijoje dalyvavo Nepriklausomybės Akto signataras Rimvydas Valatka ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas. Diskusijoje išryškėjo, kiek daug mitų sklando apie pilietybės išsaugojimo klausimą. Verta diskutuoti, kalbėtis, aiškinti ir atsakyti į esamus klausimus. 

Laidos įrašas:

Balandžio 8 d. DELFI TV laidoje „Diena“, kurią veda žurnalistė Viktorija Chockevičiūtė,  dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys Vaidas Matulaitis ir Mykolo Romerio universiteto  profesorius, konstitucinės teisės specialistas Vytautas Sinkevičius. Laidos tema – artėjantis referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. Kokie yra pagrindiniai argumentai už ir prieš?

Laidos įrašas:

lrytas.tv laidoje „Lietuva tiesiogiai“ dalyvavo LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Laidos vedėjas žurnalistas Mindaugas Vasiliauskas.

Laidos įrašas:

Susitikimai su kandidatais į Prezidentus

Ką galvoja kandidatai į Prezidentus diasporai rūpimais klausimais? Apie tai PLB valdybos ir LR Seimo ir PLB komisijos nariai diskutavo su Gitanu Nausėda ir Ingrida Šimonyte. Klausimų spektras buvo nuo požiūrio į pilietybės išsaugojimą ir Lietuvos ateities vizijos bei socialinės atskirties mažinimo iki prioritetinių sričių nustatymo, reformų, smulkaus verslo skatinimo bei tautinės ir pilietinės valstybės modelių. Susitikimas su G. Nausėda vyko jo rinkiminiame štabe, o su I. Šimonyte - vienoje iš Seimo pasitarimų salių. Abu susitikimai praėjo geranoriškoje dvasioje ir nors kandidatai susilaukė išties daug ir labai skirtingo pobūdžio klausimų, stengėsi atsakyti maksimaliai argumentuotai. Abu kandidatai skelbiasi gegužės 12 d. Referendume dėl Pilietybės išsaugojimo balsuosią UŽ.

Bendradarbiavimas su LRT

Balandžio 17 d. PLB valdybos nariai: pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis susitiko su Lietuvos nacionalinio transliuotojo LRT generaline direktore Monika Garbačiauskaitė Budriene. Susitikimo metu buvo pristatytos strateginės PLB kryptys bei aptarti tarpusavio bendradarbiavimo aspektai siekiant kokybiškai naujos, ilgalaikės ir abipusiai vertingos partnerystės.

Pirmasis pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas Vilniuje

Gegužės 5–7 d. Vilniuje vyks pirmasis pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kuriame dalyvaus per 30 rašytojų, vertėjų ir literatūrologų iš 15-os šalių. Forumas skiriamas Pasaulio lietuvių metams ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti: jis prasidės gegužės 5 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, o gegužės 6 ir 7 d. nuo 18 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6) vyks vieši svečių kūrybos skaitymai. Gegužės 6 d. renginyje bus pristatyta specialiai šiam suvažiavimui parengta pasaulio lietuvių rašytojų antologija „Egzodika“.

Kaip teigia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen, „šis renginys pradeda telkti, burti po visą pasaulį pasklidusius lietuvių kilmės rašytojus, kuriančius ne tik lietuvių kalba, bet savo kūryba teigiančius lietuviškosios tapatybės svarbą. Rašytojai dovanos savo kūrybos leidinius Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, tad Lietuvos skaitytojai turės galimybę susipažinti su svetur kuriama ir leidžiama literatūra.“

Organizatoriai tikisi, jog tai bus tęstinis projektas.

Renginio organizatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė; Lietuvos rašytojų sąjunga; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba; Lietuvių Fondas;
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija; ITECH CONSULT AG; Rašytojų klubas

Partneriai: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai; žurnalas Vilnius Review

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkei Alvijai Černiauskaitei

Balandžio 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir ministras Algirdas Monkevičius įteikė Metų mokytojų premijas ir diplomus. Per šventę taip pat įteikta ir lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija, kuri gruodį buvo paskirta Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ direktorei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkei Alvijai Černiauskaitei.

Nuotr. Dariaus Janučio

Pasaulio lietuvių metams skirtas tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

Balandžio 30 d. LR Vyriausybės rūmuose vyko tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“, skirto Pasaulio lietuvių metams, uždarymo vakaras. Renginio dalyvius pasveikino LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.  PLB pirmininkė sakė: „Ne tik Pasaulio lietuvių metais tieskime „tiltus“ tarp po pasaulį pasklidusių lietuvių ir Lietuvos. Kiekvienas esame reikalingas. Garsinkime Lietuvos vardą savo talentais, gerbkime vieni kitus, didžiuokimės Lietuvos pasiekimais, mūsų tradicijomis, kultūra, istorija ir dėkime visas pastangas stiprindami ir kurdami demokratiniais pagrindais valstybę."

Tarptautinį muzikos festivalį „Sugrįžimai“, rengiamą nuo 1999 m., organizuoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Festivalis plėtoja ryšius su įvairių kartų muzikais išeivijoje.

LR Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Balandžio 19 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Panevėžyje Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) organizuotoje diskusijoje referendumo dėl pilietybės klausimu. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo narė Rasa Juknevičienė, tautininkas Algimantas Staliulionis. 

Nuotr. Dalios Staliulionienės

2019 metų liepos 1–4 dienomis Nidoje vyks PLB ir PLJS lyderių suvažiavimas, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Chartos 70-mečiui paminėti.

Suvažiavimo rėmėjai ir partneriai:

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gegužės numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite