Žiūrėti naršyklėje
Mieli bakalauro pakopos studentai!

Nekantriai laukiame rudens semestro susitikimų su jumis. Šie mokslo metai prasideda iššūkiais, su kuriais susiduria visas pasaulis, tačiau stengsimės padaryti viską, kad pajustumėte universitetinę dvasią ir įgytumėte reikiamų žinių bei gebėjimų.

Trumpai pristatome, kaip planuojame organizuoti studijų procesą šį rudens semestrą:

Turbūt žinote, kad šiemet studijų semestro pradžia bakalauro ir magistro pakopoje skiriasi: rugsėjo 1 d. - magistrantūros studijų studentams (visiems kursams), rugsėjo 14 d. – bakalauro studijų studentams (visiems kursams). Visą studijų kalendorių galite rasti čia:

Studijų kalendorius

Paskaitos ir seminarai anglų k. vykdomose programose dėl apribotų užsienio studentų atvykimo galimybių bus vykdomi nuotoline forma per VU virtualią mokymosi aplinką (VMA) ir MS Teams ar kitas priemones.

Srautinės paskaitos lietuvių k. vykdomose studijų programose, taip pat Kiekybinės ekonomikos studijų programoje, vykdomoje anglų k., bus organizuojamos nuotoliniu būdu. Tačiau dalis ar visi seminarai ir pratybos, kuriuose dalyvauja apie 25 studentus, gali vykti tiesiogiai auditorijose. Todėl prašome prieš prasidedant užsiėmimams pasitikslinti jų vietą ir laiką tvarkaraštyje https://tvarkarasciai.vu.lt/ef/. Tvarkaraštyje bus pateikiama aktuali informacija, tačiau ji dar bus tikslinama pagal tai, kaip bus vykdomos paskaitos ir seminarai.

Pirmakursių pirmieji susitikimai su fakulteto administracija ir studijų programų komitetais bus organizuojami auditorijose ir/ar nuotoliniu būdu rugsėjo 14 d. Detalesnę informaciją persiųsime papildomu laišku arba galėsite matyti tinklalapyje https://www.studentauk.vu.lt/.

Nuo rugsėjo 1 d. EVAF administracijos darbuotojai  iš dalies dirbs per nuotolį, tačiau tikslus jų tiesioginio darbo fakultete grafikas bus planuojamas ateinančioms dviems savaitėms bei pasiekiamas viešai.

Jei turėsite klausimų, nedvejodami kreipkitės į fakulteto Studijų skyrių https://www.evaf.vu.lt/apie-fakulteta/struktura/studiju-skyrius.

MailerLite