PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 8

Atskira rinkimų apygarda – tvirtas žingsnis įteisinant Tautos vienybę

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) sveikina LR Seimo priimtą ir LR Prezidento Gitano Nausėdos pasirašytą sprendimą leisti užsienyje balsuojantiems lietuviams steigti atskirą rinkimų apygardą.

Rugpjūčio 20 d. Seimo posėdyje didele balsų persvara buvo pritarta sprendimui artimiausiuose Seimo rinkimuose kurti atskirą rinkimų apygardą pasaulio lietuviams. Rugsėjo 2 d. Prezidentas G. Nausėda savo parašu patvirtino šią nutartį, tuo atverdamas kelią tolimesniems procesiniams veiksmams, sudarantiems sąlygas užsienyje gyvenantiems LR piliečiams rinkti diasporos atstovą Seime. Kandidatūrą galės kelti visos politinės partijos bei visuomeniniai rinkimų komitetai.

PLB pirmininkė Dalia Henke pabrėžia šio sprendimo svarbą pasaulio lietuviams ir Lietuvai: „Tai yra istorinė diena, kuomet sutelktomis lietuvių diasporos organizacijų, daugumos Lietuvos politinių jėgų bei visuomeninių judėjimų pastangomis ir su tvirta LR Seimo, Prezidento, Vyriausybės, URM bei kitų institucijų parama pavyko pasiekti lūžį, padėsiantį burti po vienu stogu Lietuvos vaikus, plačiai pasklidusius po pasaulį. Tai diena, kuomet mes žengėme labai tvirtą ir konkretų žingsnį vienydami Tautą. Daugelis mūsų, nors ir negyvename Tėvynėje fiziškai, gyvename ja nuolatos. Mums rūpi Lietuva ir tai nėra vien gražūs žodžiai ar sentimentai. Savo kasdieniu darbu, investicijomis ir milijoninėmis perlaidomis diaspora prisidėjo ir prisidės prie gerovės kūrimo Lietuvoje – vakar, šiandien ir rytoj. Suprantame, kad dar turi būti atsakyta į daug klausimų dėl atskiros apygardos steigimo. Esame pasiruošę bendradarbiauti su VRK ir kitomis atsakingomis institucijomis siekdami geriausio rezultato.“

Gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos atstovų rinkimuose į EP buvo sulaukta rekordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Prie balsadėžių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse atėjo virš trijų kartų daugiau rinkėjų palyginti su 2016 m. Seimo rinkimais.

Susitikimas Vyriausioje rinkimų komisijoje

Rugpjūčio 24 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir LRS/PLB komisijos pirmininkas Antanas Vinkus susitiko su VRK pirmininke Laura Matjošaityte. Susitikimo metu buvo kalbama, kokie turėtų būti  naujos apygardos formavimo žingsniai ir kuo gali prisidėti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Prieš kiekvienus LR Seimo rinkimus perbraižomas LR rinkimų apygardų žemėlapis. Šį kartą bus peržiūrima 19 apygardų iš 71. Spalio mėn. VRK planuoja pateikti savo įžvalgas ir gruodžio mėn. patvirtinti apygardų ribas.

Nuotraukoje iš kairės: prelatas Edmundas Putrimas, PLB pirmininkė Dalia Henke, buvusi PLB pirmininkė Regina Narušienė, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis

Valdo Adamkaus konferencija apie užsienio politiką

Rugpjūčio 23 d. PLB valdybos nariai Dalia Henke, Vida Bandis ir prelatas Edmundas Putrimas dalyvavo tradicinėje kadenciją baigusio Prezidento Valdo Adamkaus globojamoje konferencijoje, kurioje buvo aptariami Europos ir JAV ryšiai, Rytų politikos klausimai.

Konferencijos vaizdo įrašas:

Estijos ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės susitiko su LR Prezidentu Gitanu Nausėda

R. Dačkaus nuotr.

Rugpjūčio 14 d. LR Prezidentas Gitanas Nausėda vizito Vokietijoje metu LR ambasadoje  susitiko su Vokietijos Lietuvių Bendruomene. Susitikime dalyvavo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, kuri diskusijų metu iškėlė klausimus dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir ką toliau numato dabartinė LR Prezidento komanda.

Plačiau skaitykite:

J.Auškelio nuotr.

Rugpjūčio 20 d., Estijai minint Nepriklausomybės atgavimo dieną, Taline su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Greta oficialių susitikimų su aukščiausiais Estijos pareigūnais, Prezidentas susitiko ir su Estijos Lietuvių Bendruomene (ELB). ELB pirmininkas, PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis pasidžiaugė šia Prezidento iniciatyva ir įvardijo tai kaip svarbų ženklą visai diasporai, kad Tautos vienijimo idėja yra gyva ir gaji, o šalies Prezidentas ir pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės turi bendrą misiją - būti pirmaisiais asmenimis užsienio šalyse. Prezidentas G. Nausėda taip pat sulaukė kvietimo apsilankyti Taline ir ateinančiais metais, kuomet Estijos Lietuvių Bendruomenė minės savo 40-ies metų sukaktuves. Susitikimas Taline vyko nuoširdžioje atmosferoje, jo metu netrūko ne tik rimtų klausimų, bet ir subtilaus humoro bei šypsenų.

Iš kairės Šarūnas Vaitkus, Dalia Henke, Robertas Trautmanas

Vizitas Palangos savivaldybėje

Rugpjūčio 6 d. PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Palangos savivaldybėje. Susitikimo su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi ir savivaldybės Kultūros skyriaus vadovu Robertu Trautmanu metu aptarė galimybes 2020 metais šiame mieste surengti  PLB kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimą. 

E.Blaževič nuotr.

Lietuvos paštas pristatė aktualią paslaugą užsienio lietuviams

Rugpjūčio 6 d. PLB atstovė Vida Bandis dalyvavo susitikime su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu ir Lietuvos pašto atstovais, kurie pristatė idėją pradėti teikti pagyvenusių žmonių aplankymo paslaugą.

Plačiau skaitykite:

Baltijos kelio 30-metis

PLB valdybos narys, Estijos LB pirmininkas Vaidas Matulaitis rugpjūčio 23–25 d. dalyvavo daugelyje renginių, skirtų Baltijos kelio 30-mečiui paminėti. Estijos Lietuvių Bendruomenės atstovai drauge su LR ambasados darbuotojais išlydėjo iš Talino į Vilnių, o vėliau pasitiko į Taliną atvykusius dvipusio automobilių žygio dalyvius, taip pat ištverminguosius bėgikus ir dviratininkus iš Lietuvos ir Latvijos, o šiemet ir 11 žygeivių, pirmą kartą Baltijos šalių istorijoje 600 km. įveikusių specialiais neįgaliųjų vežimėliais. Taip pat Taline vyko koncertas-minėjimas su lietuvių folk-džiazo grupe FOLK TRIO. Kaip pažymėjo Vaidas Matulaitis, ypač džiugina tai, kad aktyviausiai iniciatyvų, skirtų Baltijos kelio jubiliejui paminėti, ėmėsi būtent lietuviai, pademonstravę geležinę valią ir pasiaukojimą. „Mes, lietuviai, esame tikri Baltijos bendrystės advokatai“, – pabrėžė V. Matulaitis.

PLB Švietimo komisija surengė pasaulio lietuvių vaikų stovyklą

Liepos 27–rugpjūčio 3 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisija surengė pasaulio lietuvių metams skirtą stovyklą užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams Dauguose, Alytaus raj. Stovyklos idėją parėmė ir stovyklą dalinai finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Jungtinės Karalystes Lietuvių Bendruomenė.

Plačiau skaitykite žurnalo „Pasaulio lietuvis“  rugpjūčio-rugsėjo numeryje Nr. 8-9/579

Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Mus vienija Lietuva“

Liepos 29 d. – rugpjūčio 4 d. Trakuose vyko Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ir užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Mus vienija Lietuva“, skirtas Pasaulio lietuvių metams. Projektui vadovavo PLB vicepirmininkas, Visuomeninių ir specialiųjų projektų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius. Projektas organizuojamas antrą kartą. Projektą rėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Stovykloje dalyvavo Rygos lietuvių, Pelesos, Rimdžiūnų, Seinų lietuvių „Žiburio“ vidurinės mokyklos, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir Maskvos J.Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247 mokiniai, iš viso – 40 dalyvių. Jaunuoliai papasakojo apie savo mokyklas, pasidalino mintimis ką jiems reiškia 2019-ieji – Pasaulio lietuvių metai.      

Diskusijų, viktorinų, darbo grupėse metu susipažino su Lietuvos istorija, geografija, tobulino lietuvių kalbą. Stovykloje vyko sporto varžybos, talentų konkursai, skambėjo lietuviškos melodijos. Edukacinių ekskursijų metu į Trakus ir Vilnių aplankė Katedros požemius, Gedimino pilį, susipažino su Trakų pilies ir miesto istorija.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas. Iniciatyvos ir bendro tikslo galia

Šių metų lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šiais metais švenčiant MKS 50-ies metų sukaktį užsibrėžta ne tik ir paminėti jubiliejų, bet ir subūrus pasaulio lietuvių mokslininkus ir kūrėjus kurti Lietuvos protų tinklą, pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų bendrabūvį bei pristatyti idėjas ateities Lietuvai.

Šių metų simpoziumas nuo ankstesnių skirsis tuo, kad bus labiau orientuotas ne į mokslines diskusijas, bet į konkrečias Lietuvai ir lietuviams aktualias sritis, pasitelkiant pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų išmintį, profesines žinias ir patirtis.

Simpoziumo programoje numatytos keturios viena po kitos išdėstytos plenarinės sesijos su jas lydinčiomis diskusijomis, skirtomis išplėtoti sesijose aptartoms temoms:

  • Universitetų ir mokslo žmonių misijos
  • Kas manome esantys? Kuo norime būti?
  • Geopolitiniai iššūkiai ir Lietuvos mokslai
  • Žiniasklaida, intelektas, kūryba
Plačiau skaitykite:

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 2021 m. Druskininkuose

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Iškilmingame renginyje, skirtame išlydėti keliautoją Karolį Mieliauską į 40 dienų truksiančią kelionę motociklu aplink pasaulį. Pradėjęs kelionę Druskininkuose, keliautojas K. Mieliauskas po 40 dienų, rugsėjo 27-ąją, ją užbaigti taip pat planuoja gimtuosiuose Druskininkuose. Daugiau nei mėnesį keliautojas bandys sukviesti pasaulio lietuvius į 2021 metais Druskininkuose rengiamas Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 

„Pasaulio lietuvio“ rugpjūčio-rugsėjo mėn. numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite